• Judul Buku: Atas Nama Kebenaran: Tanggapan Kritis Terhadap Wacana Islam Liberal
  • Penulis: Khalif Muammar
  • Dari Akademi Kajian Ketamadunan
    ISBN: 983-41530-6-6

“Saya menganjurkan supaya buku ini dimiliki, dibaca dan dikaji oleh setiap lapisan masyarakat. Buku yang mengandungi 7 bab pendedahan pola pemikiran fahaman liberal ini dapat memberi panduan kepada pembaca menangkis serta menghilangkan keraguan yang ditimbulkan oleh pendukung-pendukung fahaman ini.”
Dato’ Seri (Dr) Hj Harussani bin Hj Zakaria
Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan.

“Buku ini diterbitkan bersesuaian dengan keadaan semasa yang menuntut para ulama’ dan cendekiawan Islam untuk bersatu dan menunaikan tanggungjawab bagi menjernihkan kesamaran dan kekeliruan masyarakat akibat daripada cetusan dan ledakan globalisasi yang sedikit sebanyak telah mengubah dan mengelirukan pandangan serta pemikiran umat Islam.”
Dato’ Setia Hj. Mohd. Tamyes bin Abd. Wahid
Mufti Negeri Selangor

Kepekaan intelektual Khalif Mu`ammar selayaknya mendapat apresiasi para khalayak dan buku yang membahas secara serius isu “Islam Liberal” ini wajar dicatat sebagai a must read book.
Dato’ Dr. Siddiq Fadzil

Buku pertama karya penulis muda ini sangat berguna dibaca untuk melihat rakaman beberapa jelmaan wabak kekeliruan pemikiran keagamaan sebahagian dari kalangan Muslim yang berpelajaran tinggi. Beliau juga menunjukkan beberapa kesilapan yang terdapat dalam pemikiran penulis-penulis Muslim tersebut dengan hujah-hujah yang pada umumnya cukup kukuh bersandarkan sumber-sumber rujukan yang luas dan pemikiran sendiri.
-Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud

Akademi Kajian Ketamadunan Kompleks Dar al-Hikmah, Sg. Ramal Dalam 43000
Kajang, Selangor.
Mel-e:

ketamadunan@yahoo.com
Laman web: http://www.madaniyat.com
Tel: 03-89252392
Faks: 03-89252477

Faks: 03-89252477

Sumber: http://www.madaniyat.com/

Iklan